• + 86 25 8462 6750 (Nanjing) / + 86 21 6837 3880 (Shanghai)
  • info@realdoor.cn

请根据下列表单认真填写意向留言,以便尽快准确寄送精美画册资料。我们与您电话联系,以方便您更深入的考察、认识该项目,以增强投资成功机会。(*为必填项)

您的姓名: *

手机号码: *

电子邮箱:

QQ/MSN:

详细地址:

留言内容: